adv top

Tra đáp án, điểm thi đại học – cao đẳng 2013 | Tuyển Sinh 2013

17:35:51 - 03/07/2013 - admin
loading...

 MTO cập nhật liên tiếp đáp án, điểm thi, điểm chuẩn v.v… của kỳ thi Tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2013. (  Xem mã trường đại học, cao đẳng 2013  )


 TRA ĐÁP ÁN 

Bạn muốn xem đáp án tham khảo ngay sau khi chấm dứt mỗi môn thi? Soạn tin:

 QDA Mon Khoi Made   gửi   7630 

Lưu ý: Những môn tự luận không có mã đề. Đối với những môn có mã đề, bạn chờ khi biết mã đề hãy nhắn nhe.

tỉ dụ: Để tra đáp án môn Toán khối A, soạn tin:

 QDA Toan A   gửi7630 

Để tra đáp án môn Hóa khối B, mã đề 123, soạn tin:

 QDA Hoa B 123 gửi7630 


Ngay từ hiện nay, bạn có thể nhắn nhe đăng ký để nhận đáp án đại học tự động gởi đến dế yêu nhanh nhất sau khi chấm dứt môn thi.

 TRA ĐIỂM THI 

Bạn muốn biết điểm thi ngay khi trường ban bố? Soạn tin:

 QDT sobaodanh   gửi7530 

Lưu ý: Số báo danh gồm mã trường+khối+số. Nếu khối có số (vd: khối A1,D1…) thì giữa khối và số phải có dấu chấm (.)


tỉ dụ: Để tra điểm thi trường Đại học Sài Gòn của thí sinh khối A1, số báo danh 12345, soạn tin:

 QDT SGDA1.12345 gửi7530 


Ngay từ hiện nay, bạn có thể nhắn nhe đăng ký để nhận điểm thi tự động gởi đến dế yêu ngay khi trường ban bố.


 TRA ĐIỂM CHUẨN 

Bạn muốn biết điểm chuẩn của trường ĐH – CĐ ngay khi ban bố? Soạn tin:

 QDC matruong   gửi7530 


tỉ dụ: Để tra điểm chuẩn trường Đại học Sài Gòn, soạn tin:

 QDC SGD   gửi7530 


Từ hiện nay, bạn có thể nhắn nhe đăng ký để nhận điểm chuẩn tự động gởi đến dế yêu ngay khi trường ban bố.


 TRA XẾP HẠNG 

Bạn muốn biết đẳng cấp của mình so với các thí sinh khác trong trường? Soạn tin:

 QVT sobaodanh   gửi7530 


Lưu ý: Số báo danh gồm mã trường+khối+số. Nếu khối có số (vd: khối A1,D1…) thì giữa khối và số phải có dấu chấm (.)

tỉ dụ: Để tra xếp hạng trường Đại học Sài Gòn của thí sinh khối A1, số báo danh 12345, soạn tin:

 QVT SGDA1.12345 gửi7530 

Từ hiện nay, bạn có thể nhắn nhe đăng ký để biết đẳng cấp của mình ngay khi trường ban bố.


 TRA DỊCH VỤ ĐIỂM THI TRỌN GÓI 

Bạn muốn tra dịch vụ trọn gói điểm thi, điểm chuẩn, xếp hạng với chỉ một lần nhắn nhe? Soạn tin:


 QDV sobaodanh   gửi7730 Lưu ý: Số báo danh gồm mã trường+khối+số. Nếu khối có số (vd: khối A1,D1…) thì giữa khối và số phải có dấu chấm (.)

tỉ dụ: Để tra dịch vụ trọn gói điểm thi, điểm chuẩn, xếp hạng trường Đại học Sài Gòn của thí sinh khối A1, số báo danh 12345, soạn tin:

 QDV SGDA1.12345   gửi7730 


Từ hiện nay, bạn có thể nhắn nhe đăng ký để nhận điểm thi trọn gói của bạn ngay khi hệ thống cập nhật.


 TRA THỦ KHOA 

Bạn muốn biết thủ khoa của trường ĐH – CĐ bất kì? Soạn tin:

 QTK matruong   gửi 7530 


tỉ dụ: Để tra thủ khoa của trường Đại học Sài Gòn, soạn tin:

 QTK SGD   gửi7530 


 TRA DANH SÁCH  trường ĐH, CĐ có chỉ tiêu xét ước vọng 2 từ một mức điểm nhất thiết? Soạn tin:

 QNV2 mucdiem   gửi 7530 


tỉ dụ: Để tra danh sách trường có chỉ tiêu xét ước vọng 2 từ 15 điểm, soạn tin:

 QNV2 15   gửi 7530  TRA ước vọng 2 

Bạn muốn biết chỉ tiêu và điểm xét tuyển NV2 của trường ĐH – CĐ bất kì? Soạn tin:

 QNV2 matruong   gửi 7530 


tỉ dụ: Để tra chỉ tiêu và đỉem xét tuyển NV2 của trường Đại học Sài Gòn, soạn tin:

 QNV2 SGD   gửi7530 

 TRA ĐIỂM CHUẨN NV2 

Bạn muốn biết điểm chuẩn NV2 của trường ĐH – CĐ bất kì? Soạn tin:

 QDC2 matruong   gửi 7530 


tỉ dụ: Để tra điểm chuẩn NV2 của trường Đại học Sài Gòn, soạn tin:

 QDC2 SGD   gửi7530 

 TRA TỈ LỆ CHỌI 

Muốn biết chỉ tiêu, tỉ lệ chọi của trường ĐH – CĐ bất kì? Soạn tin:

 QTL matruong   gửi 7530 


tỉ dụ: Để tra tỉ lệ chọi của trường Đại học Sài Gòn, soạn tin:

 QTL SGD   gửi 7530 

********

Chúc các cử tử đạt kết quả tốt nhất trong mùa thi Đại học – Cao đẳng 2013!


( Xem mã trường    Cách Giảm Mỡ Bụng Nhanh    đại học, cao đẳng 2013 )

 MTO 
(  Xem mã trường đại học, cao đẳng 2013  )


 TRA ĐÁP ÁN 

Bạn muốn xem đáp án tham khảo ngay sau khi chấm dứt mỗi môn thi? Soạn tin:

 QDA Mon Khoi Made   gửi   7630 

Lưu ý: Những môn tự luận không có mã đề. Đối với những môn có mã đề, bạn chờ khi biết mã đề hãy nhắn nhe.

tỉ dụ: Để tra đáp án môn Toán khối A, soạn tin:

 QDA Toan A   gửi7630 

Để tra đáp án môn Hóa khối B, mã đề 123, soạn tin:

 QDA Hoa B 123 gửi7630 


Ngay từ hiện nay, bạn có thể nhắn nhe đăng ký để nhận đáp án đại học tự động gởi đến dế yêu nhanh nhất sau khi chấm dứt môn thi.

 TRA ĐIỂM THI 

Bạn muốn biết điểm thi ngay khi trường ban bố? Soạn tin:

 QDT sobaodanh   gửi7530 

Lưu ý: Số báo danh gồm mã trường+khối+số. Nếu khối có số (vd: khối A1,D1…) thì giữa khối và số phải có dấu chấm (.)


tỉ dụ: Để tra điểm thi trường Đại học Sài Gòn của thí sinh khối A1, số báo danh 12345, soạn tin:

 QDT SGDA1.12345 gửi7530 


Ngay từ hiện nay, bạn có thể nhắn nhe đăng ký để nhận điểm thi tự động gởi đến dế yêu ngay khi trường ban bố.


 TRA ĐIỂM CHUẨN 

Bạn muốn biết điểm chuẩn của trường ĐH – CĐ ngay khi ban bố? Soạn tin:

 QDC matruong   gửi7530 


tỉ dụ: Để tra điểm chuẩn trường Đại học Sài Gòn, soạn tin:

 QDC SGD   gửi7530 


Từ hiện nay, bạn có thể nhắn nhe đăng ký để nhận điểm chuẩn tự động gởi đến dế yêu ngay khi trường ban bố.


 TRA XẾP HẠNG 

Bạn muốn biết đẳng cấp của mình so với các thí sinh khác trong trường? Soạn tin:

 QVT sobaodanh   gửi7530 


Lưu ý: Số báo danh gồm mã trường+khối+số. Nếu khối có số (vd: khối A1,D1…) thì giữa khối và số phải có dấu chấm (.)

tỉ dụ: Để tra xếp hạng trường Đại học Sài Gòn của thí sinh khối A1, số báo danh 12345, soạn tin:

 QVT SGDA1.12345 gửi7530 

Từ hiện nay, bạn có thể nhắn nhe đăng ký để biết đẳng cấp của mình ngay khi trường ban bố.


 TRA DỊCH VỤ ĐIỂM THI TRỌN GÓI 

Bạn muốn tra dịch vụ trọn gói điểm thi, điểm chuẩn, xếp hạng với chỉ một lần nhắn nhe? Soạn tin:


 QDV sobaodanh   gửi7730 Lưu ý: Số báo danh gồm mã trường+khối+số. Nếu khối có số (vd: khối A1,D1…) thì giữa khối và số phải có dấu chấm (.)

tỉ dụ: Để tra dịch vụ trọn gói điểm thi, điểm chuẩn, xếp hạng trường Đại học Sài Gòn của thí sinh khối A1, số báo danh 12345, soạn tin:

 QDV SGDA1.12345   gửi7730 


Từ hiện nay, bạn có thể nhắn nhe đăng ký để nhận điểm thi trọn gói của bạn ngay khi hệ thống cập nhật.


 TRA THỦ KHOA 

Bạn muốn biết thủ khoa của trường ĐH – CĐ bất kì? Soạn tin:

 QTK matruong   gửi 7530 


tỉ dụ: Để tra thủ khoa của trường Đại học Sài Gòn, soạn tin:

 QTK SGD   gửi7530 


 TRA DANH SÁCH  trường ĐH, CĐ có chỉ tiêu xét ước vọng 2 từ một mức điểm nhất thiết? Soạn tin:

 QNV2 mucdiem   gửi 7530 


tỉ dụ: Để tra danh sách trường có chỉ tiêu xét ước vọng 2 từ 15 điểm, soạn tin:

 QNV2 15   gửi 7530  TRA ước vọng 2 

Bạn muốn biết chỉ tiêu và điểm xét tuyển NV2 của trường ĐH – CĐ bất kì? Soạn tin:

 QNV2 matruong   gửi 7530 


tỉ dụ: Để tra chỉ tiêu và đỉem xét tuyển NV2 của trường Đại học Sài Gòn, soạn tin:

 QNV2 SGD   gửi7530 

 TRA ĐIỂM CHUẨN NV2 

Bạn muốn biết điểm chuẩn NV2 của trường ĐH – CĐ bất kì? Soạn tin:

 QDC2 matruong   gửi 7530 


tỉ dụ: Để tra điểm chuẩn NV2 của trường Đại học Sài Gòn, soạn tin:

 QDC2 SGD   gửi7530 

 TRA TỈ LỆ CHỌI 

Muốn biết chỉ tiêu, tỉ lệ chọi của trường ĐH – CĐ bất kì? Soạn tin:

 QTL matruong   gửi 7530 


tỉ dụ: Để tra tỉ lệ chọi của trường Đại học Sài Gòn, soạn tin:

 QTL SGD   gửi 7530 

********

Chúc các cử tử đạt kết quả tốt nhất trong mùa thi Đại học – Cao đẳng 2013!


( Xem mã trường đại học, cao đẳng 2013 )

 MTO 

Mỹ Viện Kangam – Địa Chỉ Làm Đẹp Uy Tín
Địa chỉ: 39 Quang Trung – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội
Tel: Giảm Mỡ Bụng    04.62.55.99.77 – Mobile: 0968.999.777
Website: http://thammyvien.org

 

loading...

Ý kiến bạn đọc

Bình luận qua Disqus Facebook